1. អំពីយើង About us

ស្ពានគឺជាវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដំបូងនិងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនស្ពាន។
ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ័ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ទឹកប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់និងទូទាត់សង តាមគណនីធនាគាររបស់អ្នក។

2. ចុះឈ្មោះ/ចូល Signup/ Login

ជារឿងសាមញ្ញ!

ទាញយកកម្មវិធីត្រង់នេះ

ស្នើរកម្ចីបានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ គណនីហ្វេសប៊ុក និងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមួយគ្រឿង

ដកសាច់ប្រាក់កម្ចីសុទ្ធបានយ៉ាងឆាប់រហស័

សំណងទាន់ពេលវេលា ជួយបង្កើនទំហំនៃកម្ចីនាពេលក្រោយ

អ្នកទទួលបានសារក្នុងរយៈពេលយូរបំផុត២នាទី។ ប្រសិនជាអ្នកមិនទាន់ទទួលបាន សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងនៅទីនេះ។

ទេ មិនអាច
ដោយសារតែគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយទូរសព្ទ័និងលេខទូរសព្ទ័តែមួយរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកអាចបន្ដប្រើបានជាមួយឧបករណ៍ថ្មី។
ប៉ុន្ដែគណនីចាស់របស់អ្នកនឹងត្រូវជំនួសដោយគណនីថ្មី

ទេ! មិនអាចទេ
ពត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងទូរសព្ទ័ ហើយពួកយើងចង់ពិនិត្យមើលពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកយោងតាមទន្និនយ័។

3. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយអតិថិជន Customer verification

អតិថិជនសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម
មានអាយុចាប់ពី ២០ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់សំណង

អ្នកត្រូវការរបស់ទាំង ៣ យ៉ាង។
គណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន
គណនីវីង
អត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ជាតិសម្គាល់ខ្លួន

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ សូមចូលទៅកាន់ Setting រួច App រួចចុចលើពាក្យSpean រួច Permission and enable Spean to access all required permission.

ស្ពាននឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងទូរសព្ទ័ដៃរបស់អ្នកដើម្បីជួយស្នើរប្រាក់កម្ចីលឿនបំផុត។
ពត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ​​​។ ពត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីតែប៉ុណ្ណោះ។
យើងនឹងមិនហៅឬផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនោះទេ។

យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីការពារទិន្ននយ័របស់លោកអ្នក។
ពត៌មានក្នុងទូរសព្ទ័របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព ១០០% និងប្រើសម្រាប់តែពាក្យស្នើរសុំតែប៉ុណ្ណោះ cz-lekarna.com

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរពត័មានផ្ទាល់របស់អ្នកតាមរយៈការកំនត់ក្នុងមីនុយ​។

4. បែបបទកម្ចី Loan application

បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនឹងវាយតំលៃពាក្យស្នើរសុំរបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលនិងប្រវត្តិឥណទាន។
យើងយល់ស្របចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង់ប្រាក់សំណងតែប៉ុណ្ណោះ។
ទោះបីជាសំណើរត្រូវបានច្រានចោល តែអ្នកអាចព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ!

វាអាស្រ័យទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក ប៉ុន្ដែសម្រាប់លើកតំបូងអតិថិជនអាចខ្ចីចាប់ពី $100 ឬ $100។
អ្នកអាចពិនិត្យមើលសិទ្ធិរបស់អ្នកពីទំព័រសមាជិកភាពឬក្នុងកំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំកម្ចី។
សំណងទាន់ពេលវេលាជួយឱ្យអ្នកខ្ចីបានច្រើននៅពេលក្រោយ!

អាស្រយ័ទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក។ តំបូងការប្រាក់រាងខ្ពស់បន្ដិច តែវានឹងថយចុះនៅពេលក្រោយ បើអ្នកទូទាត់សំណងតាមការកំណត់។

ចាស/បាទ,ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបូកបញ្ចូលនៅក្នុងតម្លៃសរុបដោយ
មានទាំងការប្រាក់ផងដែរ។
គ្មានការគិតប្រាក់បង្កប់នោះទេ!

អ្នកអាចស្នើរបាន បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសំណងគ្រប់ចំនួន។

5. ទទួលកម្ចី Receive loan

សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់លើកតំបូង វាអាចនឹងប្រើរយៈពេល២ ទៅ ៣ថ្ងៃ
ប្រសិនបើវាជាលើកទីពីរឬច្រើនដងជាងនេះ​ វានឹងចំណាយពេលតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ !

សូមអភយ័ទោសសម្រាប់ការពន្យារ។
សូមទាក់ទងមកផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ
ប្រសិនបើអ្នករង់ចាំច្រើនជាងបីថ្ងៃ ។

អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកតាមរយៈគណនីវីងរបស់អ្នក។
ដើម្បីប្រើសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកត្រូវមានគណនីវីង។

ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។

6. ផ្ដល់សំណង Repay loan

សូមសងត្រលប់ពី “ទូទាត់ឥឡូវ” នៅលើកម្មវិធីរបស់យើង
ប្រសិនបើអ្នកមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នកយើងនឹងដកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទេសូមដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នកជាមុនបន្ទាប់មកសងពីកម្មវិធីរបស់យើង។
អ្នកទទួលបន្ចុកលើការបង់ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមវីង។

កម្មវិធីរបស់ស្ពាននឹងបង្ហាញអ្នកថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នៅខ្វះប៉ុន្មានបន្ថែមទៀតដែរត្រូវបង់​ សូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំ។

អ្នកអាចសងប្រាក់កម្ចីមុនពេលកំណត់បាន។
មិនគិតកម្រៃបន្ថែមលើការបង់ប្រាក់ដើមនោះទេ។
យ៉ាងណាមិញ សំណងយឺតពេលអាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានពីរយ៉ាងដល់អ្នក។
ទីមួយ អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ។
27% គឺ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានបង់ក្នុងមួយខែ។
ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ
ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការស្នើរកម្ចីពីពួកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ
យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។
ការទូទាត់សងទាន់ពេលគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងក្រេឌីតរបស់អ្នក។
សងទាន់ពេលវេលា ទទួលបានសេវាកម្មកាន់តែច្រើន!

ទេសូមទូទាត់សងវិញពីគណនីវីងរបស់អ្នក។
គណនីរបស់លោកស្ពានឡុយជាមួយឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះអ្នកត្រូវតែមានភស្តុតាងនៃការសងប្រាក់កម្ចី។

បាទ /ចាសប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកត្រូវតែដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ស្ពានលុយនៅថ្ងៃកំណត់។

យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅពេលយើងបញ្ជាក់ពីប្រាក់កម្ចីដែលបានដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់យើង។

ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ
ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការស្នើរកម្ចីពីពួកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ
យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។
វានឹងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នកនាថ្ងៃអនាគត។
ការទូទាត់សងទាន់ពេលគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងក្រេឌីតរបស់អ្នក។
សងទាន់ពេលវេលា ទទួលបានសេវាកម្មកាន់តែច្រើន!

កុំបារម្ភ! អ្នកអាចបង់ថ្លៃសំណងតាមចំនួនជាក់លាក់តាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង។
គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នក និងបង់ថ្លៃសំនងតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់ស្ពានជាការស្រេច។
អ្នកមិនចាំបាច់បង់សងតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងនោះទេ។

សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារស្ពានជាមុនសិន។