៤ ចំណុចដើម្បីបង្កើនចំណូល

៤ ចំណុចដើម្បីបង្កើនចំណូល
តើអ្នកចង់កំពុងជូបបញ្ហាអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានចំណូលទាបមែនទេ? ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ ចង់បានប្រាក់ចំនេញច្រើន ប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើអោយយ៉ាងណា ទើបអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានចំនេញច្រើនមែនទេ? ថ្ងៃនេះស្ពានសូមណែនាំលោកអ្នកមកអនុវត្ថន៍នូវចំណុចទាំងនេះក្រោមនេះ៖
១. ជួល កុំទិញ
ការជួលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃការទិញ បើទោះបីអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់បង់ថ្លៃប្រចាំខែ សម្រាប់ជួលក្រុមហ៊ុន ឬ ហាងដាក់លក់ទំនិញរបស់អ្នកក៏ដោយ អ្នកចំណាយតិចជាងអ្នកទិញដែរ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលអាជីវកម្មរបស់ទើបចាប់ផ្ដើម ឬ កំពុងដំណើរក៏ដោយ បើអ្នកទិញអចលនទ្រព្យសម្រាប់កន្លែងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ធ្វើអោយអ្នកត្រូវចំណាយលុយច្រើន ហើយអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រាកដថាដាក់នៅទីតាំងហ្នឹងរហូតនោះ ជូលកាលទីតាំងហ្នឹងមិនអំណោយផលអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូទីតាំងបានដោយងាយស្រួល។
២. ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ
ប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នករកឲ្យកាសដើម្បីចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងនៃការទិញទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ដែលធ្វើអោយតម្លៃនៃទំនិញមានតម្លៃទាបជាងធម្មតា។