តើអ្វីជាប្រាក់កម្ចីឥណទាន?

នៅពេលដែលនិយាយពីប្រាក់កម្ចី ឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា “ឥណទាន” ត្រូវបានស្គាល់ដោយសង្គមមនុស្សជាទូទៅ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់ដឹងទេថាវាជាអ្វីនៅឡើយ។​​ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងប្រាប់អ្នកអានទាំងគ្នាអ្វីទៅជាកម្ចីឥណទាន។
ប្រាក់កម្ចី គឺជាប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យភាគីផ្សេងទៀត ដើម្បីសងប្រាក់នាពេលអនាគតជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចី ឬជាការបង់ថ្លៃហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ប្រាក់កម្ចីឥណទានអាចមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងមួយដងឬអាចមានជាបន្ទាត់ឥណទានបើកចំហររហូតដល់ចំនួនកំណត់ ឬកម្រិតប្រាក់កក់ជាក់លាក់។
ប្រភពឥណទានអាចមកពីបុគ្គល សាជីវកម្ម សាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​  និងរដ្ឋាភិបាល។ ពួកគេផ្តល់នូវមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លុយសរុបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងបើកការប្រកួតប្រជែង និងពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ការប្រាក់ និងប្រាក់កម្ចីគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលសំខាន់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជាធនាគារនិងអ្នកលក់រាយមួយចំនួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥណទាន។​
ប្រាក់កម្ចីពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការយកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​​​អាជីវកម្មដែលមានទិសដៅច្បាស់លាស់​  ប៉ុន្តែ  វាពិតជាមានផលមិនល្អ  នៅពេលដែលអ្នកស្នើរសុំកម្ចីមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ខ្ចីសម្រាប់មកហ៊ឺហាសប្បាយតែមួយពេលនោះវានឹងមានផ្តល់ផលមិនល្អ  វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំពាក់បំណុលដោះមិនរួច៕
តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ
https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742