តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសង?

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ? សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ! អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ Smart 0969009292 Cellcard 077712053 Metfone 0882169742

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសង?

ប្រជាជនខ្ចីប្រាក់ពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេអាចសង ប៉ុន្តែជាអកុសលមួយចំនួនមិនអាចសង។ វាត្រូវបានគេហៅថាលំនាំដើម។ តើមានអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនអាចសង? ជាដំបូងធនាគារនឹងព្យាយាមដើម្បីទាក់ទងអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនបានសង។ បើអ្នកនៅតែមិនអើពើ មន្ត្រីធនាគារប្រហែលចុះទៅកន្លែងរបស់អ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកដោយផ្ទាល់។ វិធីល្អបំផុតគឺអ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយគាត់និងព្យាយាមសងការប្រាក់មួយចំនួនសិន។ វាគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារមួយផ្សេងទៀតដើម្បីទូទាត់សងឥណទានឬបំណុល។ ហេតុអ្វី? ដោយសារតែអ្នកនឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើនប្រសិនបើគ្មានផែនការសងប្រាក់។ ខ្ចីដើម្បីសងបំណុល … ចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រាក់បំណុលនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើន។ វដ្តនេះគ្មានទីបញ្ចប់ទេ។ វាត្រូវបានគេហៅថាពហុបំណុល។ ម្យា៉ងអ្នកដឹងថាអ្នកមិនអាចសង អ្នកគឺជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ធនាគារនឹងដាក់ពាក្យទៅកាន់តុលាការហើយឯកសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដកហូត។ លើសពីនេះទៀតអ្នកមិនអាចខ្ចីលុយពីធនាគារណាបានទៀតទេនៅថ្ងៃអនាគត។ ប្រហែលជាម្ចាស់លុយឯកជនមួយចំនួនដែលមិនបានចុះបញ្ជីតាមធនាគារកណ្តាលនឹងមកប្រាប់អ្នកថាអ្នកអាចខ្ចីលុយបាន ឬឈ្មួញកណ្តាលឯកជនអាចនាំអ្នកទៅធនាគារផងដែរ ប៉ុន្តែទាំងពីរនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ព្រោះពួកគេនឹងយកការប្រាក់ខ្ពស់ ហើយច្រើនតែប្រាប់ពីពត៌មានខុសទៅអ្នក។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងវា? ចូរអ្នករៀនពីលុយជាមួយពួកយើង។ រៀនអំពីប្រាក់កម្ចី? ប្រាក់កម្ចី Borrowing money ឥណទានជាអ្វី? What is credit? ពីរបៀបប្រើវេបសាយរបស់យើង How to apply for a loan from spean-kh.com តើអ្វីទៅជាប្រាក់កម្ចី? What are loans?