តើសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខុសគ្នាត្រង់ណា?

ជាទូទៅ សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមុខវិជ្ជាពីរដែលត្រូវបានគេបង្រៀនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ យ៉ាងណាមិញ មុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះនៅតែមានការជះឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមក។
សេដ្ឋកិច្ចជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលសិក្សាទៅលើផលិតកម្ម ការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយទំនិញនិងសេវាកម្ម ក៏ដូចជាសិក្សាទៅលើប្រធានបទធំៗដូចជា​ អតិផរណា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ។ ការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យល់លើដំណើរការយកពន្ធនិងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ផលប៉ះពាល់របស់គោលនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៅលើស្ថានការណ៍អាជីវកម្ម ព្រមទាំងវិធីសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងការវិភាគក្រុមហ៊ុននិងទីផ្សារ។
ហិរញ្ញវត្ថុជាការសិក្សាលើតម្លៃ​ អត្រាការប្រាក់ លំហូររូបិយប័ណ្ណ និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកសិក្សាពីហិរញ្ញវត្ថុអាចយល់ពីការកំណត់តម្លៃ និងការប៉ាន់តម្លៃនៃលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត។ មុខវិជ្ជាហិរញ្ញវត្ថុនេះជួយដល់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ក្នុងការវាយតម្លៃលើសំណើនិងការចាត់ចែងមូលធន។
តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742