ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា

ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីធនាគារពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត។
អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារគឺមានកម្រិតទាបជាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាពួកគេមិនមានភាពទាក់ទាញនោះទេ។
គោលការណ៍នៃការវិនិយោគនេះគឺ “ហានិភ័យខ្ពស់ការសងត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ពស់”​​ ឬ “ហានិភ័យទាបការសងត្រឡប់មកវិញក៏ទាប”។
មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលសំណងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសំណងខ្ពស់ វាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកអាចនឹងបរាជ័យ​ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានសំណងត្រឡប់មកវិញដោយមួយចំនួនតូច វាមានហានិភ័យទាបដែលអ្នកអាចនឹងទទួលបានមកវិញ។
ដូច្នេះសូមមើលចំណាត់ថ្នាក់អត្រាការប្រាក់នីមួយៗ​