អ្នកមានត្រូវមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម?

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742
អ្នកមានត្រូវមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម?
ដើម្បីធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសរបស់អ្នកស្របច្បាប់បាន លុះត្រាតែអ្នកទៅចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាមុនសិន។ ប៉ុន្តែមានច្បាស់អាជីវកម្មជាច្រើន មិនសូវចង់ដឹងពីលក្ខណផ្សេងៗនៃកាចុះបញ្ជីប៉ុន្មានទេ ទើបម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះ ចាយថ្លៃចាយវាយផ្សេងៗក្នុងការជួលមេធាវី សម្រាប់សម្របសម្រួលដល់រឿងនេះ។ថ្ងៃនេះក្រុមការងារស្ពាននឹងប្រាក់ធាតុផ្សំដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវមាន ពេលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។
១. អាស័យដ្ឋាន
អាស័យដ្ឋាន នេះគឺសំដៅទៅដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ដែលមានអាស័យដ្ឋានទាំង ផ្ទះលេខ ផ្លូវលេខ ភូមិ សង្កាត់/ ឃុំ ខណ្ឌ/ ស្រុក និង រាជធានី/ខេត្ត ។ ហេតុផលដែល ច្បាប់តម្រូវអោយក្រុមហ៊ុន នីមួយៗ មានអាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះ គឺជៀសវាងភាន់ច្រលំ និង ពិបាកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់។
២.ដើមទុន
គ្រប់អាជីវកម្ម តម្រូវអោយម្ចាស់អាជីវកម្ម បង្ហាញពីដើមទុនក្នុងអាជីវកម្ម អោយបានច្បាស់លាស់ និង តម្រូវអោយម្ចាស់អាជីវកម្ម តំកល់ប្រាក់មួយចំនូន អាស្រ័យលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងមូលមានដើមទុនប៉ុន្មាន?