តើ CBC គឺជាអ្វី?

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742

តើ CBC គឺជាអ្វី?

តើអ្នកដឹងទេថា CBC តំណាងអោយអ្វី?
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធនាគាអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលពត៌មានរបស់អ្នកខ្ចីបាន តាមរយៈការចូលត្រូតពិនិត្យទិន្នន័យដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ CBC ។
CBC គឺជាពាក្យកាត់ដែលតំណាងឱ្យការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។ វា គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ ដែលធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអ្នកខ្ចី ហើយវាក៏ជាកន្លែងតែមួយគត់ដែល អាចអោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការត្រួតពិនិត្យដឹងនួវ ព័ត៌មាន និង ប្រវត្តិនៃការខ្ចីប្រាក់អ្នកខ្ចី។ ដូច្នេះ CBC ជាកន្លែងមួយ ដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ត្រូវតែចូលត្រួតពិនិត្យរកមើលនូវ ទិន្នន័យរបស់អ្នកខ្ចី មុននឹងធនាគារធ្វើការអនុម័តផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចីដល់ពូកគាត់។
មានន័យថា CBC ជាអ្នករក្សាទុកនូវប្រវត្តិនៃការខ្ចីប្រាក់ទាំងអស់របស់អ្នក ដូចជា ពត៌មាននៃការទូទាត់យឹតពេលកំណត់ ឬការខកខាតក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់ជាដើម។
អ្នកក៏ចង់ដឹងពីពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែរ?
អ្នកអាចធ្វើការស្នើរសុំរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកបានម្ដង ក្នុងមួយឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ។