វិធីក្នុងការរក្សាអតិថិជន ទោះបីអតិថិជនមិនទិញសេវា ឬ ទំនិញរបស់អ្នកក៏ដោយ

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ 
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742
វិធីក្នុងការរក្សាអតិថិជន ទោះបីអតិថិជនមិនទិញសេវា ឬ ទំនិញរបស់អ្នកក៏ដោយ
កង្វល់ និងបញ្ហារបស់អ្នកលក់ គឺលក់មិនចេញនូវទំនេញ ឬ សេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់អតិថិជន។ បើទោះបីលោកអ្នកលក់ទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ថ្ងៃនេះ អតិថិជនអ្នកមិនទាន់ទិញក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនគួរ មិនរវីរវល់ជាមួយពួកគេដែរ ព្រោះកាលបើអតិថិជនទាក់ទងមកកាន់អ្នក ដើម្បីសាកសួរពីទំនិញ ឬ សេវាកម្មនានារបស់អ្នកហើយ នោះមានន័យថាពួកគេកំពុងមានតម្រូវការហើយ ឬពូកគេអាចទិញទំនិញរបស់អ្នកពេលក្រោយមិនខាន។ ដើម្បីរក្សាអតិថិជនរបស់អ្នកអោយបាន ខាងក្រុមហ៊ុនស្ពានសូមចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ខ្លះៗទៅកាន់លោកអ្នក។
១. រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
បើទោះជាអតិថិជនមិនទិញ ទំនិញ ឬសេវាកម្មរបស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដោយចុះ ក៏អ្នកមិនត្រូវបិទការសន្ទានា ឬ បញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពូកគេឡើយ។ ការមានទំនាក់ទំនងធ្វើអោយអ្នកស្គាល់ពីអតិថិជនច្បាស់ ស្វែងយល់ពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់អតិថិជនបានច្បាស់ និង យល់ច្បាស់ពីផលវិបាកផ្សេងៗរបស់ពួកគេ។ បើយើងបានស្គាល់អតិថិជនមានតម្រូវការអ្វីពិតប្រាកដហើយ នោះអ្នកដែលជាអ្នកលក់ សេវាកម្ម ឬ ទំនិញ ពិតត្រូវតែស្វះស្វែងរករបស់ដែលអតិថិជនត្រូវការតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន។ បើអ្នកអាចស្គាល់ច្បាស់ពីអតិថិជនហើយ នោះអ្នកឈ្នះដៃគូរប្រកួតប្រជែងរបស់ហើយ ព្រោះអតិថិជន និង មិនទៅរកសេវាកម្ម ឬ ទំនិញពីក្រុមហ៊ុន ឬ ស្ថាប័នផ្សេងក្រៅពីអ្នកឡើយ។ អតិថិជន មានអារម្មណ៍ថា ពួកគេជាមនុស្សសំខាន់ និងទទួលភាពកក់ក្ដៅ នៅពេលដែលអ្នកនៅតែធ្វើការទំនាក់ទំនងពួកគេ។