5 ចំណុចសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការចំណាយ

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742
5 ចំណុចសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការចំណាយ
ជាក់ស្តែងថាយុវជនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានក្នុងការបែងចែកចំណាយនិងប្រាក់ចំណូល។ នេះជាកំហុសដ៏ធំដែលអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់ថាតើអ្នកចំណាយប៉ុន្មានខែនេះលើអ្វីផ្សេងៗទៀត។ ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនស្ពាននឹងប្រាប់អ្នកអំពីវិធីសាស្រ្ត 5 ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងក៏ធ្លាប់បានចែករំលែកពីគំនិតស្តីពីការគ្រប់យ៉ាងពីមុនមកផងដែរ។
1. 30% នៃប្រាក់ចំណូលសន្សំសម្រាប់ការវិនិយោគនៅថ្ងៃអនាគត
សម្រាប់អ្នកធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារឬស្ថាប័នរដ្ឋការសន្សំសម្រាប់ការវិនិយោគគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល? ការធ្វើជំនួញឬការធ្វើជំនួញ ឧ. 100 ដុល្លារតើអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែដោយអ្នកមិនចាំបាច់ក្រោកពីព្រឹកដើម្បីធ្វើការ។ ដំបូងអ្នកត្រូវចំណាយសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី។
2 . 40% សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ (អាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនិងការចំណាយប្រចាំខែ)
ចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរខ្ជះខ្ជាយលើវត្ថុធាតុដើមដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នក។ អ្នកត្រូវយកចំនួន 40% ចែកចាយទៅ 30 ថ្ងៃគិតជាមធ្យមហើយអ្នកនឹងឃើញការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ សម្រាប់ចំនួនអ្នកប្រហែលជាគិតថាអ្នកមានតិចតួចមិនដឹងគ្រប់គ្នាទេ? វាអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែលមានប៉ុន្មាន? អ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ សម្រាប់ចំនួន 40% នេះរួមបញ្ចូលទាំងការទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅនិងសំលៀកបំពាក់។