ឧបករណ៏គិតប្រាក់កម្ចី

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742

ឧបករណ៏គិតប្រាក់កម្ចី

ពួកយើងបានរៀនពីការប្រាក់មានពីរប្រភេទ គឺការប្រាក់ទោល នឹងការប្រាក់បរិវេណ

ប៉ុន្តែនោះគឺអំពីការសន្សំចុះចំណែកឥណទានវិញ?

វាមានភាពដូចគ្នាច្រើន ប៉ុន្តែវាក៏មានចំនុចសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវដឹងមុន។

ឥណទានគឺការប្រាក់បរិវេណ មានន័យថាការប្រាក់គឺគិតទាំងប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់

ពួកយើងមានឧបករណ៏ដែលអាចគណនាប្រាក់ឥណទានបាន ហើយវាមានភាពសាមញនឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកដូចគ្នា

 

ការប្រាក់ដែលនៅក្នុងប្រអប់គឺគិតជាឆ្នាំ មិនមែនគិតជាខែ។ ប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់របស់អ្នកគិតប្រចាំខែ ចូរអ្នកគុណនឹង12 ដូចនេះការប្រាក់នឹងក្លាយជាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ។

វាអាចនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកពីរចំនួនតួរលេខខុសគ្នាបន្តិចពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវបង់ ពីព្រោះអ្នកត្រូវ បង់លើការប្រាក់ក្នុងការទទួលបានកម្ចី។

ជាធម្មតា អាចចាប់ពី ១.0% ឬ ១.៥% នៃប្រាក់គោល ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃប្រាក់កម្ចី ឬ ធនាគារដូចនេះវាមានភាពប្រសើរបើអ្នកបានធ្វើការ ត្រួតពិនិត្យមុន ។