សារៈសំខាន់នៃទ្រព្យធានា

សារៈសំខាន់នៃទ្រព្យធានា
តើអ្នកធ្លាប់ដឹងអំពីទ្រព្យបញ្ចាំដែរឬទេ?តើវាជាអ្វី?ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារសំខាន់?ស្ពាននឹងលើកយកអត្ថបទដែលនិយាយពីទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ការស្នើកម្ចីអោយអ្នកបានយល់កាន់តែច្បាស់នូវកថាខណ្ឌខាងក្រោមនេះ៖
តើអ្វីទៅជាទ្រព្យធានាឬទ្រព្យបញ្ចាំនៃកម្ចី? តើទ្រព្យធានាមានសារសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះ?
ទ្រព្យបញ្ចាំសំដៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក(វាអាចជាប្លង់ផ្ទះ ប្លង់ដី) ដែលអ្នកនឹងយកទៅដាក់ធ្វើជាទ្រព្យធានានៅគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់អ្នកក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីត្រលប់ទៅវិញ។ វាជាភស្តុតាងដែលធ្វើអោយគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់កម្ចីជូនអ្នក។ ក្នុងករណីអ្នកមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ គ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសិទ្ធិស្នើទៅតុលាការអោយដាក់លក់ឡៃឡុងនូវទ្រព្យធានានេះ ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃប្រាក់ដែលបានជំពាក់។
កាលដែលអ្នកមានទ្រព្យធានានេះ មិនមែនមានន័យថាអ្នកអាចស្នើបាន១០០%នៃតម្លៃទ្រព្យធានាឡើយ ជាធម្មតាអ្នកអាចស្នើបាននៅចន្លោះ ៦០%ទៅ៧៥% ប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យលើការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលគាត់ចុះទៅសិក្សា។ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញផ្ទះតម្លៃ៥០,០០០ដុល្លា អ្នកយកប្លង់ផ្ទះនោះទៅដាក់ជាទ្រព្យធានា ដើម្បីធ្វើការបង់រំលោះជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វឺសហ្វាយនែន។ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វឺស ហ្វាយនែនអាចផ្ដល់កម្ចីអោយអ្នកបាន៧៥%នៃតម្លៃផ្ទះ ពោលគឺអ្នកអាចស្នើបាន៣៧,៥០០ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ​ ដូចនេះ អ្នកត្រូវមានប្រាក់ខ្លួនឯងចំនួន១២,៥០០ដុល្លាទៀតដើម្បីបង់ខ្លួនឯង។
សរុបសេចក្ដីមក ទ្រព្យធានាបានជួយអ្នកអោយស្នើកម្ចីបានងាយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នើកម្ចីក្នុងចំនួនមួយដែលតិចជាងតម្លៃនៃទ្រព្យធានានេះ ហើយជាទូទៅអ្នកមិនអាចទទួលបានកម្ចីឡើយ បើអ្នកចង់ស្នើកម្ចីច្រើនជាងតម្លៃនៃទ្រព្យធានារបស់អ្នក។
តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ 
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742